Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia z systemem WZA24

System WZA24 to autorskie kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o obsłudze Walnych Zgromadzeń.

Uwzględnia różnorodne potrzeby i ułatwia przeprowadzanie procesów decyzyjnych, zapewniając efektywność, przejrzystość, a także zgodność z obowiązującymi standardami oraz regulacjami prawnymi, m.in. z Kodeksem Spółek Handlowych.

WZA24 obsługuje głosowania stacjonarne, online oraz hybrydowe każdego typu, jak: Za, Przeciw, Wstrzymuję się, Głosowanie wielokrotnego wyboru czy Split Voting wraz z natychmiastowymi wynikami. Dostępne są różne rodzaje głosów wraz z uwzględnieniem ich wagi oraz możliwością udzielenia pełnomocnictwa czy wykluczenia użytkowników z głosowania. 

System ma wbudowany moduł komunikatora tekstowego oraz funkcję zgłaszania się do dyskusji, co w przejrzysty sposób porządkuje dyskusje na posiedzeniach. Umożliwia także przekazywanie uczestnikom dokumentów, np. projektów uchwał z poziomu porządku obrad. 

WZA24 posiada wielojęzyczny interfejs, by zapewnić jasną komunikację dla wszystkich uczestników spotkania.

Nasz zespół przygotuje dla Państwa platformę z porządkiem obrad i głosowaniami. Zapewniamy także obsługę wydarzenia: dostarczymy niezbędne narzędzia, ustalony wcześniej sprzęt multimedialny, przeprowadzimy także kilkuminutowe szkolenie na miejscu.

WZA24 to także asysta techniczna i opieka w trakcie całego spotkania.

Sprawdź przebieg głosowania z systemem WZA24

Z użyciem pilotów do głosowania

Z użyciem smartfonów

Obsługa wyborów WZA24

Wybierz kandydatów z zaprezentowanej listy.

W przypadku obszernej listy kandydatów (powyżej 15) dostępna jest również wyszukiwarka.

System pilnuje maksymalnej regulaminowej liczby oddanych głosów, której nie można przekroczyć.

Na drugim ekranie upewnij się, że wybrałeś właściwe osoby i wyślij głosy lub kliknij anuluj, aby poprawić swój wybór.

Proces dwuetapowego głosowania minimalizuje ryzyko przypadkowego wysłania głosu.

Publikacja porządku obrad i dokumentów

Publikuj w aplikacji porządek obrad. Zmiany wprowadzane w trakcie posiedzenia są automatycznie aktualizowane na urządzeniach podłączonych delegatów.

Dodawaj załączniki do poszczególnych punktów (np. projekty uchwał, regulaminy, uzasadnienia etc.). Jedno kliknięcie pokazuje treść dokumentu.

Obsługa pełnomocników

W prosty sposób wprowadź pełnomocnika, który będzie mógł głosować na jednym urządzeniu w imieniu wszystkich akcjonariuszy.

Funkcje można wykorzystać do obsługi akcji  zwykłych oraz uprzywilejowanych.

Split Voting

System WZA24 pozwala również na głosowanie przy wykorzystaniu funkcji Split Voting.

Zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, pozwala na przydzielenie określonej liczby głosów do poszczególnych opcji dostępnych w trakcie głosowania.

Aby ułatwić przydzielanie głosów, system automatycznie wyświetli przyciski szybkiego przydzielenia głosów o wartości 50% i 100% głosów. Liczbę głosów można również wprowadzić ręcznie z klawiatury urządzenia lub za pomocą intuicyjnego suwaka.

Bezpieczeństwo

Centrum danych WZA24

Centrum danych WZA24 przyłączone jest do sieci Internet kilkoma redundantnymi światłowodowymi traktami transmisyjnymi Xenpak.

Bezpieczeństwo zapewniają:

  • fizyczna ochrona
  • monitoring wizyjny
  • system detekcji dymu
  • instalacja przeciwpożarowa Zasilanie zapewniają:
  • trzypoziomowy system gwarantowanego zasilania
  • dwie budynkowe podstacje SN z transformatorami 700kV
  • trzy niezależne systemy zasilania awaryjnego UPS
  • automatyczne agregaty prądotwórcze z zapasem paliwa na 24 godziny

Platforma technologiczna

Zarówno system serwerowy WZA24, jak i oprogramowanie klienckie zbudowane zostały w oparciu o sprawdzone i bezpieczne technologie firmy Microsoft. 

W przypadku pojawienia się nowych luk lub zagrożeń np. w oprogramowaniu serwerowym, błędy te zostaną automatycznie zaktualizowane, dzięki systemowi automatycznych aktualizacji Microsoft. 

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, oferujemy również użytkownikom dwuetapową autoryzację przy wykorzystaniu jednorazowych kodów SMS.

Bezpieczna komunikacja

Połączenie aplikacji z serwerem jest szyfrowane protokołem HTTPS z certyfikatem SSL.

Połączenie aplikacji z bazą danych odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu TLS (Transport Layer Security) w wersji 1.2.

Dane systemu są przechowywane w bazie danych SQL Server zaszyfrowanej za pomocą technologii Transparent Data Encryption. Algorytmem szyfrującym jest AES256.

Dzięki zastosowaniu transakcyjnej konstrukcji systemu bazodanowego, głosowania skonfigurowane jako tajne, są naprawdę tajne. Głosy od poszczególnych użytkowników są automatycznie anonimizowane. Oznacza to, że w bazie głosy są rozdzielone od identyfikatorów głosujących, a zatem nie jest możliwe sprawdzenie tego, kto jak głosował.