O systemie

Profesjonalna obsługa głosowań

WZA24 to jedno z czołowych rozwiązań firmy MWC Sp. z o.o. – największego dostawcy systemów do głosowań oraz systemów konferencyjnych w Polsce.

Poza systemami, oferujemy kompleksową obsługę głosowań na posiedzeniach. Korzystamy wyłącznie z autorskich rozwiązań opartych na najnowocześniejszej technologii.

Zapewniamy w 100% dostosowany do potrzeb klienta przebieg posiedzeń oraz głosowań.

walne-zgromadzenia-akcjonariuszy-wza24_

WZA24 - system do głosowania

Nasz autorski, innowacyjny system do głosowania zarządzany jest w całości przez przeglądarkę internetową. Oferujemy również natywną aplikację dla systemu Android oraz Windows.

Do obsługi systemu wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu. W ramach współpracy możemy dostarczyć dedykowane piloty do głosowania lub smartfony gotowe do użycia.

Realizujemy kompleksową obsługę głosowań online za pośrednictwem sieci Internet oraz głosowań stacjonarnych i hybrydowych, gdzie część uczestników znajduje się poza miejscem posiedzenia, a część głosuje stacjonarnie.

WZA24 zapewnia możliwość integracji z systemami transmisji w czasie rzeczywistym. Automatycznie nakłada wyniki głosowań i obraz video.

Systematycznie rozwijamy WZA24 i regularnie aktualizujemy jego funkcje w oparciu o rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Szatę graficzną i inne parametry możemy dostosować do wymogów użytkowników.

Zalety systemu WZA24

Obsługa wyborów

System obsługuje głosowania każdego typu, jak: ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJĘ SIĘ, głosowanie wielokrotnego wyboru, split voting oraz ankietę lub quiz wraz z natychmiastowymi wynikami. Może także uwzględniać wagę głosów i daje opcję wykluczenia użytkowników z głosowania.

Publikacja porządku obrad

W aplikacji można opublikować porządek obrad. Zmiany wprowadzane w trakcie posiedzenia są automatycznie aktualizowane na urządzeniach podłączonych delegatów.

Prawdziwie tajne głosowanie

Dzięki zastosowaniu transakcyjnej konstrukcji systemu bazodanowego, głosowania skonfigurowane jako tajne, są naprawdę tajne. Spływające głosy od poszczególnych użytkowników są automatycznie anonimizowane. Głosy są rozdzielone od identyfikatorów głosujących, a zatem nie jest możliwe sprawdzenie tego, kto jak głosował.

Obsługa pełnomocników

Jeden użytkownik posiadając dowolną liczbę pełnomocnictw może głosować z jednego urządzenia w intuicyjny sposób. Dodawaj załączniki do poszczególnych punktów (np. projekty uchwał, regulaminy, uzasadnienia etc.). Jedno kliknięcie pokazuje treść dokumentu.

Zgodność z wymogami KSH

Posiadamy opinie prawną, potwierdzająca pełną zgodność systemu WZA24 z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń.

Wielojęzyczny interfejs

Interfejs WZA24 dostępny jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim.